Koori presidendi valmised Raasikul, 23. september 2006